Privacystatement

Het Netwerk voor The Work van Byron Katie in Nederland(s) (‘het Netwerk’) vindt de bescherming van persoonsgegevens van de bezoekers van zijn website belangrijk en houdt zich aan de eisen die zijn gesteld in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. 

Deze website wordt beheerd door het Netwerk. Wanneer u deze site bezoekt, kan het Netwerk persoonsgegevens over u verzamelen, zowel direct (via een verzoek om gegevens) als indirect (via cookies). Het Netwerk zal deze gegevens uitsluitend gebruiken in overeenstemming met de in dit Privacy Statement omschreven doeleinden en alles in het werk stellen om de verzamelde persoonsgegevens te beschermen. Dit Privacy Statement beschrijft de doeleinden van de gegevensverwerking door het Netwerk met betrekking tot deze website, het gebruik van cookies en de wijze waarop u uw rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens kunt laten gelden. 

Doel van gegevensverwerking 

Het Netwerk verzamelt en verwerkt gegevens over bezoekers van deze site om producten en diensten die voor u interessant kunnen zijn, onder de aandacht te brengen en beschikbaar te stellen én om webstatistieken te verzamelen. De door u zelf verstrekte informatie kan worden gebruikt om contact op te nemen, bijvoorbeeld om u te informeren over wijzigingen in de functionaliteit van de website of om u diensten met betrekking tot The Work aan te bieden (tenzij u hebt aangegeven geen informatie te willen ontvangen). 

Bijzondere persoonsgegevens 

Het Netwerk verzamelt geen bijzondere persoonsgegevens, zoals informatie omtrent politieke opvattingen, godsdienstige overtuiging, gezondheid of andere persoonlijke zaken. Wij wijzen u erop dat u door het ongevraagd verstrekken van dit soort bijzondere persoonsgegevens aan het Netwerk automatisch instemt met het hierboven beschreven gebruik van deze gegevens. 

Cookies 

De cookies die het Netwerk gebruikt, zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen, via de instellingen van uw browser verwijderen.  

Op de website van het Netwerk worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals de meest geraadpleegde pagina’s. Hiervoor wordt gebruikt gemaakt van Google Analytics. De website is zo ingesteld dat de IP-adres gegevens door Google geanonimiseerd worden. 

Het Netwerk heeft Google geen toestemming gegeven om via de website verkregen informatie te gebruiken voor andere Google-diensten. De gegevens over het bezoek aan de website worden na 14 maanden verwijderd.   

Het Netwerk heeft zijn website beveiligd met een SSL-verbinding. Als u contact opneemt met het Netwerk, worden uw gegevens via deze beveiligde verbinding verstuurd. De inhoud van een bericht, via de website verstuurd, wordt echter niet als vertrouwelijk aangemerkt en verzending hiervan geschiedt op eigen risico. 

Het Netwerk behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. 

Als u vragen heeft over dit Privacy Statement, onze activiteiten op het gebied van gegevensverwerking of het gebruik van deze website, kunt u contact opnemen via