Zusternetwerken

In verschillende landen zijn netwerken op het gebied van The  Work  van Byron Katie actief.  Het doel van deze netwerken is om zoveel mogelijk belangstellenden in hun eigen taal in contact te brengen met The Work  van Byron Katie.  Zo zijn er op dit moment netwerken in Ierland, Duitsland, Frankrijk en Spanje. Het Duitse netwerk is afgestemd op alle landen en regio’s waar Duits wordt gesproken. Het Spaanse en het Franse netwerk hebben hun activiteiten onlangs uitgebreid naar alle regio’s  waar Spaans en Frans wordt gesproken.  

 

Het netwerk in Ierland 

http://www.theworkireland.ie 

 

Het Duitstalige netwerk: 

http://www.vtw-the-work.org/startseite.html 

 

Het Franstalige netwerk: 

http://thework-france.com 

 

Het Spaanstalige netwerk: 

http://www.asociacionthework.org 

 

Het netwerk in Scandinavië: 

http://scandinavianthework.com