Zusternetwerken

In verschillende landen zijn netwerken op het gebied van The  Work  van Byron Katie actief.  Het doel van deze netwerken is om zoveel mogelijk belangstellenden in hun eigen taal in contact te brengen met The Work  van Byron Katie.  

 

Het netwerk in Ierland 

http://www.theworkireland.ie 

 

Het Duitstalige netwerk: 

http://www.vtw-the-work.org/startseite.html 

 

Het Franstalige netwerk: 

http://thework-france.com 

 

Het Spaanstalige netwerk: 

http://www.asociacionthework.org 

 

Het netwerk in Scandinavië: 

http://scandinavianthework.com 

Het Chineestalige netwerk: 

https://chineseforthework.org/