Disclaimer

Deze disclaimer is van toepassing op de  gehele website van het Netwerk voor The Work van Byron Katie in Nederland(s). Door gebruik te maken van de website stemt u in met de inhoud van deze disclaimer. 

Afwijzing aansprakelijkheid 

Deze website is door het Netwerk met de grootst mogelijke zorg gemaakt. Het Netwerk aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor mogelijke onjuistheden in de inhoud van de website.  Aan de verstrekte informatie kunt u  geen rechten ontlenen. Het Netwerk behoudt zich het recht voor op elk moment de inhoud van de website aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder dat daar over  mededeling wordt gedaan. Het Netwerk is niet verantwoordelijk voor de inhoud van andere websites waarnaar wordt verwezen en  kan nimmer aansprakelijkheid voor deze websites aanvaarden.​ 

Toepasselijk recht 

Op de website en deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing. De informatie op de  website is gericht op Nederland en Nederlandstaligen.  

Auteursrechten 

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende de  teksten, foto’s  op deze website liggen bij het Netwerk.  
Ongeoorloofd of oneigenlijk gebruik van de inhoud of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten van het Netwerk. Voor gebruik van de inhoud of delen daarvan is schriftelijke toestemming vereist. Zonder deze schriftelijke toestemming is het niet geoorloofd de inhoud van deze website of delen daarvan te gebruiken. Neem contact op voor meer informatie via