Wat betekent certificering?

Alle  gecertificeerde  begeleiders  hebben  een vaak jarenlangtraject  bij Byron Katie  doorlopen. Dit  begint  met  een  9-daagse School in  Duitsland  of Amerika.  Daarna  volgen  er  meer  9-daagse Schools,  aangevuld met  een  intensief  programma  aan het Institute for The Work (ook wel aangeduid als ITW),  dat  grotendeels  via Skype  kan  worden  doorlopen.  

Het  hele traject  bestaat  uit  deelname aan een paar Schools, het volgen van e-cursussen en live workshops. Verder uit 160  uur  The Work verschillende partner  en  115  uur  werkzaam zijn als begeleider op de Helpline. Na  afloop  is  er  een  meerdaags  assessment in Amerika.  

Waarom  zo’n  lang  traject? Het  zijn  immers maar vier vragen en een paar omkeringen. Waarom zou je je daar jarenlang in verdiepen, voordat je het aan anderen aanbiedt? 

Graag delen we met jullie wat certificering voor ons betekent. 

 

“Gecertificeerd zijn markeert   voor mij het verschil tussen denken dat ik het weet en niet-weten. Het vele oefenen en in stilte zitten gedurende de aanloop naar de certificering brachten mij niet alleen veel ervaring in het doen van The Work, in het ruime kleurenpalet van stress gevende overtuigingen en hun emoties, maar ook de nederigheid en de frisse blik van het niet-weten.”

lees verder
Gecertificeerd zijn is voor mij ook een ticket naar vrijheid. Niet zozeer vanwege het certificaat zelf en de daaraan gekoppelde mogelijkheden, zoals vermeld staan op een website en een mooi logo op mijn briefpapier. Maar vooral vanwege het door veel oefening gerijpte besef dat je met het verkregen certificaat niet afgestudeerd bent, maar student. Altijd lerend, open, vragend en onderzoekend omvanuit die positieThe Work met anderen te kunnen delen en ook om zodoende te kunnen ervaren wat ieders geboorterecht is: vrijheid. 
“Certificering betekende voor mij een nieuw ijkpunt. Een moment waarop ik terugblikte op de afgelopen jaren waarin ik, vanuit nieuwsgierigheid, me stap voor stap The Work heb eigengemaakt.”
lees verder
De eerste periode wilde ik vooral The Work begrijpen. Ik voelde me thuis bij het analytische, het directe, de nononsense. Ik merkte dat The Work zonder te provoceren en zonder te forceren realistisch denken vormgeeft. The Work werd deel van mij en het revalidatieproces waarin ik zat, het bracht me structuur en helderheid in onzekerheid en chaos. Ik wilde meer scholing in The Work en startte met cursussen binnen het Institute for The Work. En ik ervaar het als een voorrecht, het voelt rijk en verbonden om zo met mensen wereldwijd te kunnen leren. Door te doen wat ik vond dat goed voor mij was, bouwde ik gelijk aan de voorwaarden voor certificering. 
“Door het dagelijks doen van The Work ontdek ik steeds weer dat het niet de omstandigheden zijn, die me dwars zitten. Het komt door mijn gedachten over die situatie als ik me ongelukkig voel. Door het intensieve certificeringsproces heb ik deze stressvolle programmeringen op een diep niveau kunnen ontzenuwen: wat ik dacht te zien, bleek niet waar te zijn. Wat een opluchting!”
lees verder
Na een leven lang lezen van inspirerende boeken, het volgen van intensieve workshops en het zoeken naar de meest effectieve methode om mezelf gelukkig te maken is The Work van Byron Katie sinds het volgen van het certificeringprogramma mijn absolute favoriet. 
“Het belangrijkste voor mij was het constante proces van zelfonderzoek en zelfevaluatie. Dit heeft me zeer bewust gemaakt van de momenten waarin ik op zoek ben naar waardering en goedkeuring. In de partner-sessies ontdekte ik – bij het beluisteren van de opnames – hoe subtiel deze ‘manipulatie’ eruit kan zien. Ik vind het belangrijk de partner-sessies te blijven doen in het kader van de vereiste bijscholing.”
lees verder
Het hele certificeringsproces was voor mij belangrijker dan het uiteindelijk behalen van het certificaat. Het proces bracht me helderheid over mijn motieven bij de coaching en in het dagelijks leven. De inzichten die ik krijg door het doen van The Work, ervaar ik elke keer weer als een openbaring. Het heeft iets magisch om te ontdekken welke onderliggende overtuigingen mij sturen. Hierdoor merk ik dat ik steeds meer met een open mind en open hart mijn werk kan doen en mijn leven kan leven. 
“Het grootste cadeau dat ik tijdens deze opleiding mocht ontvangen, is dat ik mijn angst voor mijn medemensen ben kwijtgeraakt. In al mijn seminars en coaching komt dit steeds weer naar voren: we zijn niet bang voor grote rampen, onze grootste angst is de angst voor onze medemens.”
lees verder
Door het geniaal doordachte curriculum van het certificeringsprogramma met online-cursussen, seminars, Schools en uiteindelijk de certificering zelf kwam ik steeds meer over mezelf en anderen te weten. Ik heb dit als een ontzettend spannend proces met heel veel humor beleefd. 
“Geleidelijk begon ik in te zien dat het helemaal niet gaat om het etiket ‘gecertificeerd’, maar om een steeds diepergaand proces van zelfkennis. Waarin ik me leer te verhouden tot de realiteit, precies zoals die is. Mijn ervaring is dat dit een langdurig proces is met dagelijkse oefeningen die worden aangereikt vanuit mijn eigen levensgebeurtenissen, situaties en relaties.”
lees verder
Waar ik nu sta, kan ik zien dat mijn aanvankelijke toepassing van The Work in mijn werk en in mijn persoonlijk leven instrumenteel was en gericht op ‘iets’ of ‘iemand’ verkrijgen. Wat ik nu kan ervaren, zijn openheid, ruimte en vrijheid als ik niets zit te willen van of voor een ander, de wereld of mezelf. Het certificeringsprogramma heeft deze reis mogelijk gemaakt. 
Het regelmatig doen van The Work met anderen die in hetzelfde traject zaten, had een grote impact op mij. Er ontstond enorm veel ruimte en veel oude dingen vielen op een heel vanzelfsprekende manier weg.”
lees verder
Van de mensen die naar me toe komen om The Work te doen, heb ik ongelooflijk veel geleerd. De vragen waar ze mee komen, dwingen mij om steeds weer een stapje verder te gaan, en ik ervaar ook vaak enorme ontroering wanneer ik zie hoe mensen veranderen en steeds opener en vrijer worden, of wanneer ze me vertellen hoe The Work hun leven heeft veranderd. Ik sta er zelf nu op een andere manier in: dienend en meegaand in wat zich aandient en wat er op me afkomt. 
 

“Wat ik als kracht zie van het certificeringstraject, is  dat je The Work doet met heel veel verschillende mensen in een ondersteunende omgeving. Zo kwam ik erachter dat The Work niet is gebonden aan een bepaalde persoon – aan iemand die mij goed kan begeleiden. Het gaat er meer om: kan ik zelf met de vragen zitten die me gesteld worden, los van degene die mij de vier vragen stelt?”

lees verder
Daarnaast is voor mij het geven en ontvangen van feedback een waardevol onderdeel van het certificeringstraject. En niet te vergeten dat je anderen faciliteert en daarop feedback ontvangt, dat is echt voor mij een meerwaarde. Omdat het je leert luisteren, omdat het verbondenheid geeft met de ander, omdat je je eigen verhalen tegenkomt wanneer je uit verbinding met de ander gaat, omdat het zo fijn is om er voor een ander te zijn en een luisterend oor te kunnen bieden, omdat het je uit dat oude denken haalt van de een is de hulpverlener, de ander de patiënt of cliënt.”